Vangseter er en privat klinikk som tilbyr en tverrfaglig orientert rusbehandling med høy gjennomføringsdyktighet. 30-års erfaring med behandling av avhengighet har lært oss hva som skal til for en vellykket rehabilitering.

For direkte kontakt, ring Henning (konsulent) på tlf: 940 13 175, sykepleier på tlf: 940 07 471, Marianne (daglig leder) på tlf: 476 01 329